Symbios koncept

Tanken bag Symbios koncept er at jorden skal være i balance med græsset, så man uden brug af unødig kemi skaber vækst og sundhed i græsset.

Ved at støtte de flerårige græsser og ved at sørge for en hurtig omsætning af overskydende organisk materiale i jorden, især filt, sikres en sund vækst og et minimum forbrug af gødning og pesticider.

 

Større andel af flerårige græsser

 

Der er fokus på gødskning, når det enårige rapgræs er svagest. I praksis medfører det tidlig bladgødskning, allerede i marts/april og sen gødskning i oktober. Dvs. både før og efter at det enårige rapgræs bliver aktivt.

Enårigt rapgræs har brug for forholdsvis megen næring, da det skal producere frø for at overleve fra år til år. Flerårige græsser behøver mindre næring, da de på en golfbane ikke får lejlighed til at producere frø, hvilket især betyder at behovet for N og P falder, set i forhold til enårigt rapgræs. I Symbio's programmer tilføres som ca. 60 Kg N/ha ved rene blandinger af rødsvingel og ca. 80 Kg N/ha ved hveneblandinger. Fosfat tilføres i det mindst mulige omfang, ofte kun det, der ikke kan undgås med organisk gødning. Kun K tilføres i større mængder, da det især styrker græssets modstandskraft. Dette skyldes, at der i Danmark stort set altid er ophobet store mægder fosfor i jorden, der med Symbio's program bliver omsat til tilgængeligt fosfor.

Uden at kende forklaringen, har mange undersøgelser vist, at jordens indhold at svampe påvirker væksten ovenover jorden. Eksempelvis er andelen af svampe under enårigt rapgræs langt mindre end under svingel og hvene. Derfor tilføres ad forskellige veje, gødning mv. jævnligt nye forsyninger af svampe. Især Mykorrhiza svampe er vigtige, idet de direkte indgår i et symbiotisk forhold til græsset, som stærkt forbedrer de flerårige græssers konkurrenceevne.

Tykkelsen af filtlaget er også af stor betydning for trivslen af de flerårige græsser. Et tykt lag filt begrænser de flerårige græssers rødder i at trænge ned i de underliggende lag. Derfor skal der vandes oftere, hvilket er til gavn for det enårige rapgræs, hvis rødder ikke trænger så langt ned.

 

Forebyggelse af sygdomsangreb

 

Greens, der køres biologisk efter et Symbio program, har allerede efter 6-12 måneders skift fra ”konventionel” drift en betydelig mindre risiko for sygdomsangreb. Dette gøres ved kombination af 4 metoder:

 

  1. Det overskydende organiske materiale i jorden (filt) nedbrydes kontinuerligt, hvilket hæmmer angreb af svampesygdomme som Fusarium, og mindsker samtidigt forekomsten af hekseringe betydeligt. (Hekseringens føde forsvinder!)

  2. Græssets rødder koloniseres med ”gode” svampe, som hæmmer sygdomsfremkaldende svampes indtrængning og bekæmper skadelige nematoder.

  3. Der tilføres svampe, der direkte angriber patogene svampe.

  4. Græssets naturlige forsvarsmekanismer aktiveres før angreb vha. biostimulanter.

Er Symbio produkter dyre?

 

Vores oplevelse er en besparelse ved at skifte til Symbio´s program. Dette skyldes, at omkostninger til mekanisk filtreduktion og svampesprøjtninger helt kan undværes og omkostninger til gødning og  frø kan nedsættes betragteligt.

 

Hvad får du med Symbio?

Du får:

  • Gennemprøvede produkter
  • Dag til dag rådgivning
  • Mulighed for at dele erfaring med Symbios 800 andre kunder indenfor golf- og fodboldbaner. 

 

Tilførsel2

Skema for tilførsel i et Symbio program

 

 

Dokumentation

 

Her på siden er samlet en lang række eksempler på effekten af

Symbio´s produkter på golf- og fodboldbaner.

 

På siden kommer der jævnligt nye artikler og andre nyheder. Hvis du vil informeres om, hvornår der er nyt på siden, så brug send en besked via kontaktformularen og skriv "nyhedsbrev" i beskedfeltet.

Frøet - Kyringevej 80 - 4100 Ringsted - CVR 26634911 - Tlf.: 20 42 24 86